Jak motywować dziecko do nauki czytania?

Kiedy dziecko nie chce czytać, to jest to duży problem, gdyż czuje, że nie osiąga sukcesu więc dlaczego ma się męczyć? Ponieważ już na ten temat wcześniej pisałam przesyłam fragment listu mamy, która pracuje z dzieckiem korzystając z zestawu do metody 101 kroków w nauce czytania.

Poniżej fragment listu:  „Mój synek jest zachwycony książkami Poczytam ci, mamo, co bardzo mnie cieszy. Sam bez zachęcania codziennie po nią sięga.

Książka jest bardzo fajnie pomyślana. Początek to zadania i zabawy, które dzieci uwielbiają. W dalszej części kolejne stopnie trudności sprawiają, że dziecko za każdym razem osiąga sukces co skutkuje, że ma coraz większy apetyt na więcej.

Bardzo żałuję, iż takie podręczniki nie są stosowane w szkole.

Książki już poleciłam wielu moim znajomym.  Mam nadzieję, iż będą również mile zaskoczeni jak MY.

Autorom gratuluje pomysłu, zapału i życzę kolejnych podobnych sukcesów.”

| Komentarze

Nauka czytania – czytanki dla młodszych i starszych dzieci

Dla dzieci w jakim wieku są czytanki dla dziecka w  elementarzu "Poczytam ci mamo" i czy są one  odpowiednie także dla doskonalenia czytania starszych dzieci?

Elementarz "Poczytam ci, mamo!" jest tak zbudowany, że jest odpowiedni również dla dzieci, które jeszcze nie opanowały pełnej umiejętności czytania, bez względu na wiek.

Każdy tekst zawiera trzy poziomy – fragment zafalbankowany, ułatwiający podział wyrazów na sylaby (kilka zdań w każdej czytance), zdania bez falbanek, sylaby wyróżnione są tylko kolorami oraz zdania do czytania całościowego – zaznaczone kolorem zielonym i brązowym.

W każdej czytance zawarta jest jakaś zagadka, informacja, którą należy wywnioskować z treści tej czytanki lub poprzednich, tak więc samo czytanie nie jest jedynym celem. Chodzi o to, żeby dziecko nauczyło się, że czyta "po coś", żeby się czegoś dowiedzieć lub nad czymś pomyśleć. Dlatego najważniejsze jest, aby dziecko, które zaczyna czytać robiło to codziennie, ale szybko się zniechęci, gdy czytanie zacznie je nudzić.

Warto zwrócić uwagę na to, że do doskonalenia czytania nadają się różne teksty, gdyż zgodnie z neurodydaktyką mózg uczy się powoli, przez częste powtarzanie czynności, którą ćwiczymy. Podobnie jak z nauką chodzenia – dziecko nie "odpuści", dopóki nie stanie na własnych nogach.

Od rodziców i od nauczycieli wiem, że nasze książki nadają się  do doskonalenia czytania, bo oprócz tej umiejętności kształcą również czytanie ze zrozumieniem, koncentrację na tekście, wnioskowanie logiczne, szukanie informacji.

Warto też wiedzieć, że obok każdej czytanki znajdują się ćwiczenia, które dodatkowo rozwijają lub pomagają utrzymać poziom funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, przez co w mózgu wytwarzają się trwałe połączenia, od których zależy jakość czytania. Więcej na stronie: www.wyspa.edu.pl

| Komentarze

Moje dziecko ma 4 lata i jeszcze nie rozróżnia liter.

Co jest ważne w przygotowaniu dziecka do czytania?
Dla początkowej nauki czytania ważna jest gotowość struktur słuchowych – umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej, w koordynacji ze strukturami wzrokowymi i artykulacyjnymi. W 1. części elementarza mojego elementarza „Poczytam ci, mamo!” znajduje się kilkanaście stron, tzw. przedelementarzowych, dzięki którym możemy kształcić funkcje słuchowe lub sprawdzić, czy dziecko jest już gotowe do podjęcia systematycznej nauki czytania.
Adres internetowy : www.wyspa.edu.pl
Początkową naukę czytania można prowadzić także przez gry edukacyjne, których jestem autorką:
TROPIMY RYMY;
GRAMY SYLABAMI;
GRAMY SAMOGŁOSKAMI.
Zostały one wydane  serii GRAMISIE w firmie ALEXANDER.

| Komentarze

Moje dziecko ma problemy z czytaniem

Jak pomóc dziecku, które ma problemy z czytaniem?  

Można udać się do specjalisty,  ale można także samemu  skorzystać z profesjonalnej pomocy zawartej w  metodzie 101 kroków, która zawarta jest w naszych książkach. www.wyspa.edu.pl 

Istotnym  wyróżnikiem metody  w elementarzach jest  wyraźny podział tekstu w czytankach na sylaby, które są zaznaczone podwójnie – kolorami i falbankami.

Kolor sylab jest zmienny i zależy od tonacji tła strony. Również kolory falbanek są stonowane z całością.

Ten podział -  (to znak autorski mojej metody) bardzo wspomaga i przyspiesza naukę czytania.

Zapobiega on  także nawykowi głosowania, a jeśli już się taki pojawił, dziecko dzięki temu dość szybko przestawia się na postrzeganie większych całości – sylab, a w dalszej konsekwencji –  prowadzi to do czytania całościowego.

Dzięki pracy z moimi książkami  uczniowie, którzy mieli problemy  wpierw zaczynali przełamywać niechęć do czytania, gdyż zaczęli odnosić sukcesy – a następnie potrafili już przeczytać tekst samodzielnie.

To osiągnięcie jest  ogromnym krokiem naprzód, przede wszystkim w samoocenie i motywacji do podejmowania dalszych wysiłków. Kolejnym skutkiem   pracy metodą 101 kroków są coraz szybsze postępy w nauce czytania.

Metodą 101 kroków uczyłam  również starszych uczniów, którzy zaczęli wreszcie czytać po  latach nieudanych wcześniej prób. Nie trzeba sobie  wyobrażać, jaka radość temu towarzyszyła, gdyż zrozumieli jak  ważną umiejętność posiedli.

| Komentarze

Moje dziecko ma problemy z czytaniem. Co zrobić ?

Jak motywować dziecko do nauki, które ma problemy z czytaniem? 

Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania zbudowana jest na tym, aby przede wszystkim zainteresować dziecko nauką czytania i jednocześnie ćwiczyć odpowiednie  struktury mózgowe. Motywacja do nauki istnieje u każdego dziecka, stąd bardzo ważne jest, aby nie zamienić czytania w czysto mechaniczny proces. Z tego też powodu w moim elementarzu „Poczytam ci, mamo” przy każdej czytance znajdują się różnorodne ćwiczenia kształcące i rozwijające wszystkie, niezbędne w nauce czytania, funkcje.

Przez wiele lat pracowałam z osobami z dysleksją i innymi zaburzeniami oraz z dziećmi, które nie zdołały z różnych powodów opanować nauki czytania. Wiem z doświadczenia, że największą barykadą, która stoi na ich drodze jest niemożność opanowania nauki czytania w „odpowiednim” czasie, a przy zastosowaniu niewłaściwych metod – w „żadnym czasie.” Niestety nasza szkoła opiera cały proces dydaktyczny na podręcznikach, kredzie i tablicy i dlatego dziecko, które ma lepiej rozwinięte inne receptory, (oprócz wzrokowego), w szkole nie ma zbyt wielu szans.

Jeśli jeszcze dodamy do tego specyficzne zaburzenia, szanse takiego dziecka równają się zeru.

Zbyt szybko wprowadzane kolejne głoski w pierwszym etapie nauczania nie dają możliwości skojarzenia przez dziecko ich kształtu z brzmieniem, podobnie w przypadku liter. Stąd długo utrzymujące się problemy z ich rozróżnianiem oraz myleniem tych, których kształty są podobne, tylko inaczej usytuowane w przestrzeni (np. b –p –d -g ).

Prowadząc zajęcia terapii pedagogicznej brakowało mi materiałów, które w systematyczny i uporządkowany sposób wprowadzałyby dziecko w świat pisma. Zaczęłam więc sama tworzyć teksty, które – po wprowadzeniu samogłosek – przez kilka zajęć ćwiczyły jedną głoskę, np. t.

Drugą wprowadzaną literą jest m, dlatego kolejnych kilka tekstów bazuje na samogłoskach i tych dwóch spółgłoskach – t i m. Podobnie postępowałam z każdą kolejną spółgłoską.

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie www.wyspa.edu.pl

Autorka metody Danuta Chwastniewska

 

| Komentarze

Jak nauczyć małe dziecko czytać

Większość dzieci, uczących się czytać w naturalny sposób, w dogodnym dla siebie momencie, nie stosuje się do jednego, określonego sposobu czytania.

Najczęściej zaczyna od analizy (czyli dzielenia krótkich wyrazów na głoski).

Zdarza się, że dziecko  rozpoznaje krótkie wyrazy całościowo, szczególnie w przypadku tych dzieci, którym rodzice czytali od najmłodszych lat i pozwalali śledzić tekst.

Niekiedy wymawia początkowe głoski wyrazu, reszty się domyślając lub prosząc o podpowiedź, czasem czyta wyraz pytając o literki, których jeszcze nie zna.

Każdy z tych sposobów jest dobry i jeśli właściwie wspieramy dziecko w jego pierwszych próbach, prowadzi to do celu, czyli osiągnięcia umiejętności czytania. Własna motywacja jest najlepszym nauczycielem. 

Czy ktoś kiedyś próbował opóźnić naturalną potrzebę chodzenia u dziecka?

Podobnie z każdą inną czynnością, a im ona bardziej złożona (a taką jest czytanie) tym ta motywacja jest istotniejsza.

Dlatego też rodzicom potrzebna jest pomoc, aby mogli wspierać wysiłki swojego dziecka.

Odsyłam na stronę www.wyspa.edu.pl  gdzie można  dowiedzieć się  jak skutecznie motywować dziecko korzystając z  przewodnika do metody 101 kroków w nauce czytania i pisania oraz elementarzy  „Poczytam ci, mamo” i kaligrafii do nauki pisania „Napiszę ci, mamo” .

Autorka metody 101 kroków w nauce czytania –  Danuta Chwastniewska.   

| Komentarze

Nauka czytania dla małych dzieci. Kiedy zacząć?

Kiedy należy zacząć naukę czytania?

Jeśli dziecko jest gotowe do czytania już w wieku czterech czy pięciu lat, należy wspierać tę naturalną potrzebę, a nie czekać z tym do czasu, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Niestety reforma edukacji bardzo odkłada w czasie naukę czytania i należy oczekiwać, że za parę lat ten problem będzie się pogłębiał. 

Kiedy rozwiną się u dziecka w dostatecznym stopniu struktury w mózgu, które „odpowiadają” za naukę czytania, tzn. percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, analiza i synteza słuchowa, należy zainicjować naukę czytania. Nie jest więc ważne w jakim wieku się to dzieje. Istotne jest jednak sprawdzenie, czy potrzebne w czytaniu funkcje są już rozwinięte. W moim elementarzu ” Poczytam, ci mamo! ” cz.1  są strony wprowadzające, które pozwalają sprawdzić czy dziecko jest gotowe do czytania.

Danuta Chwastniewska – autor metody 101 kroków w nauce czytania i pisania.

www.wyspa.edu.pl

| Komentarze

Nauka czytania dla dzieci – pytania rodziców

Moje dziecko ma 7 lat i jeszcze nie czyta. Co mogę zrobić?

Nie ma powodów do niepokoju, ale trzeba zacząć działać.  Gotowość do czytania jest dla  każdego  dziecka sprawą indywidualną.

Rodzice  mogą  sami rozpocząć pracę z dzieckiem metodą 101 kroków w nauce czytania i skorzystać z  profesjonalnej pomocy zawartej w podręcznikach i  przewodniku dla nauczycieli i rodziców do metody 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Jest ona   skuteczna i  daje dziecku ogromną satysfakcję z  pracy, zabawy i nauki.

Podstawowe informacje o metodzie 101 kroków w nauce czytania znajdują się na stronie www.wyspa.edu.pl

Nauka czytania dla dzieci – metoda 101 kroków w nauce czytania

Nauka czytania dla dzieci . Opis  na stronie www.wyspa.edu.pl

| Komentarze

Nowa metoda nauki czytania

Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania została opisana w  Przewodniku dla nauczycieli i rodziców, w wielu publikacjach naukowych oraz w cyklu artykułów w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA  w latach 2011 i 2012.

Podstawowe informacje o metodzie  znajdują się na stronie www.wyspa.edu.pl/101-krokow/

| Komentarze